فشار خون بالا

شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۶

فشار خون بالا یک بیماری است، اگرچه به طور معمول نشانه‌ای ندارد. فشار خون بالا در صورتی که به موقع درمان نشود باعث مرگ خواهد شد.

25

جدول فشار خون: آنچه می‌خوانید به چه معناست؟

این جدول جهت اندازه گیری فشار خون به شما کمک می‌کند تا با مطالعه حد فشار خون بالا و فشار خون پایین ، متوجه شوید که آیا فشار خون شما در سطحی سالم است یا برای تنظیم آن نیاز به انجام برخی اقدامات دارید.

فشار خون بالا (سیستولیک) درمقیاس میلیمتر جیوه فشار خون پایین (دیاستولیک) در مقیاس میلیمتر جیوه طبقه بندی شما
کمتر از ۱۲۰ کمتر از ۸۰